MENU
Aula_close Layer 1

Forældreråd

Bestyrelsen i Område Nord har vedtaget følgende principper for forældrerådets opgaver og kompetencer:

  • Forældrerådet fungerer i samarbejde med lederen af enheden som initiativtager og støtte ved arrangementer. Der kan nedsættes forskellige arbejdsgrupper til planlægning af aktiviteter i de enkelte afdelinger.
  • Forældrerådet tager initiativ til ansøgning om fondsstøtte og reklamefinansiering jf. retningslinjer vedr. reklamefinansiering for Viborg Kommune og de principper der er udarbejdet af områdebestyrelsen.
  • Forældrerådet er forbindelsesled mellem områdebestyrelsen og den enkelte enhed .
  • Forældrerådet har en plads i ansættelsesudvalg ved ansættelse af fast personale.
  • Forældrerådet kan til enhver tid bringe emner op til debat i områdebestyrelsen.